• Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H675
  • Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H675

Vàng

Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H675

Giá tham khảo

32.434.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.00