• Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H694
  • Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H694

Vàng

Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H694

Giá tham khảo

43.360.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 5.50 - 6.50