• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O179
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O179

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000O179

Giá tham khảo

21.671.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.40 - 3.30