• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q183
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q183

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q183

Giá tham khảo

7.111.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.85 - 1.05