• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100O197
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100O197

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100O197

Giá tham khảo

25.368.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.60 - 3.80