• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA200O179
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA200O179

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA200O179

Giá tham khảo

22.148.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.10 - 3.25