• Kiềng Vàng 18K YYKOTVV0000Q013

Vàng

Kiềng Vàng 18K YYKOTVV0000Q013

Giá tham khảo

21.969.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.10