• Kiềng Vàng trắng YYKOTTT0000Q017

Vàng

Kiềng Vàng trắng YYKOTTT0000Q017

Giá tham khảo

49.837.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 7.00 - 8.00