• Kiềng Vàng trắng LVKBTTT0000I059

Vàng

Kiềng Vàng trắng LVKBTTT0000I059

Giá tham khảo

20.238.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.70 - 3.10