• KiềngVàng trắng YYKOTTT0000Q014

Vàng

KiềngVàng trắng YYKOTTT0000Q014

Giá tham khảo

29.563.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.20 - 4.40