• Lắc chân Vàng 18K DVLCTVV0000P781

Vàng

Lắc chân Vàng 18K DVLCTVV0000P781

Giá tham khảo

7.354.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.10