• Lắc tay Vàng trắng DVLLTTTA307R777

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLLTTTA307R777

Giá tham khảo

40.165.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 5.15 - 5.50