• Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0001R829

Vàng

Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0001R829

Giá tham khảo

26.540.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.00 - 4.10