• Lắc chân Vàng 18K KVLCTVV0000P779

Vàng

Lắc chân Vàng 18K KVLCTVV0000P779

Giá tham khảo

5.388.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70