• Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000P780

Vàng

Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000P780

Giá tham khảo

7.578.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.10