• Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000R012

Vàng

Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000R012

Giá tham khảo

8.742.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn