• Lắc tay Cẩm thạch Vàng 18K DTLLLVV0207G023

Cẩm Thạch

Lắc tay Cẩm thạch Vàng 18K DTLLLVV0207G023

Giá tham khảo

29.954.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.90 - 5.10

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá