• Lắc tay Vàng 18K DVLDTVV0020F473

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLDTVV0020F473

Giá tham khảo

120.100.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 18.00 - 20.00