• Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000F513

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000F513

Giá tham khảo

19.092.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.80 - 3.10