• Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000R396

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000R396

Giá tham khảo

19.773.280 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.13 - 3.28