• Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000F924

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000F924

Giá tham khảo

16.526.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.20 - 2.40