• Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000Q422

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000Q422

Giá tham khảo

13.529.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.90 - 2.10