• Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000R080

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLTTVV0000R080

Giá tham khảo

14.424.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.65 - 1.95