• Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0000F447

Vàng

Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0000F447

Giá tham khảo

44.660.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 6.80 - 7.20