• Lắc tay Vàng trắng DVLATTT0000F421

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLATTT0000F421

Giá tham khảo

17.901.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.50 - 2.70