• Lắc tay Vàng trắng DVLLTTT0000F499

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLLTTT0000F499

Giá tham khảo

51.249.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 8.00 - 8.50