• Lắc tay Vàng Trắng DVLLTTT0000Q192

Vàng

Lắc tay Vàng Trắng DVLLTTT0000Q192

Giá tham khảo

12.899.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.70