• Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000P799

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000P799

Giá tham khảo

10.118.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.30