• Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000Q410

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000Q410

Giá tham khảo

9.563.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20