• Lắc tay Vàng trắng YYLLTTT0001J009

Vàng

Lắc tay Vàng trắng YYLLTTT0001J009

Giá tham khảo

11.204.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.45 - 1.80