• Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000P574
  • Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000P574

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000P574

Giá tham khảo

47.072.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 6.50 - 7.20