• Kiềng Vàng 18K YYKBTVV0000J002

Vàng

Kiềng Vàng 18K YYKBTVV0000J002

Giá tham khảo

56.522.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 8.20 - 8.70