• Kiềng Vàng trắng LVKBTTT0000I058

Vàng

Kiềng Vàng trắng LVKBTTT0000I058

Giá tham khảo

13.862.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.10 - 2.50