• Kiềng Vàng trắng YYKOTTT0000Q010

Vàng

Kiềng Vàng trắng YYKOTTT0000Q010

Giá tham khảo

27.082.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.90 - 4.30