• Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R422
  • Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R422

Vàng

Nhẫn trẻ em Vàng 24K DVNETTA0000R422

Giá tham khảo

9.750.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.13 - 1.18