• Mặt dây trẻ em Vàng 24K DVMETTA0000R768

Vàng

Mặt dây trẻ em Vàng 24K DVMETTA0000R768

Giá tham khảo

5.359.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.54 - 0.56