• Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0013H619
  • Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0013H619

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0013H619

Giá tham khảo

6.080.080 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.88