• Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000P343
  • Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000P343

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000P343

Giá tham khảo

39.741.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.30 - 5.80