• Vòng tay Vàng 24K LVVTTTA0003B391
  • Vòng tay Vàng 24K LVVTTTA0003B391

Vàng

Vòng tay Vàng 24K LVVTTTA0003B391

Giá tham khảo

15.582.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.00