• Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000B573

Cưới

Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000B573

Giá tham khảo

24.754.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.04 - 4.17

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn