• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA207S089
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA207S089

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA207S089

Giá tham khảo

35.138.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 5.20 - 5.60