• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA000F254
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA000F254

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA000F254

Giá tham khảo

10.544.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.40