• Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTTA310S089
  • Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTTA310S089

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTTA310S089

Giá tham khảo

61.543.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 9.20 - 9.90