• Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000R607
  • Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000R607

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K KVDDTVV0000R607

Giá tham khảo

8.190.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.20