• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA100F254
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA100F254

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVVA100F254

Giá tham khảo

12.417.560 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.72