• Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000R258

Cưới

Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000R258

Giá tham khảo

49.640.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 7.40 - 7.60