• Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDRTTAA000A417

Cưới

Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDRTTAA000A417

Giá tham khảo

82.060.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 12.00 - 12.80