• Dây chuyền Cưới Vàng 24K KVDOTTA0000B559

Cưới

Dây chuyền Cưới Vàng 24K KVDOTTA0000B559

Giá tham khảo

30.011.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.97 - 5.41