• Dây chuyền Kim cương Vàng trắng DKDRTKC0000C154

Kim Cương

Dây chuyền Kim cương Vàng trắng DKDRTKC0000C154

Giá tham khảo

13.693.320 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.81 - 1.34

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn