• Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0005R588
  • Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0005R588

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng YYDDTTT0005R588

Giá tham khảo

25.672.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.20 - 3.45